Terms and Conditions

Tietosuojaseloste Love inc by Dr Emilia Oy

Kiitos, että käytät palveluitamme! Tässä selosteessa kuvataan, mitä tietoja Love inc kerää asiakkaistaan, kun nämä vierailevat verkkosivustoillamme tai käyttävät palveluitamme.
Yhteystiedot:
Rekisterinpitäjä
Love Inc by Dr Emilia Oy, Y-tunnus: 2745435-2
Helsinki

Tietosuoja-asioissa voit lähettää sähköpostia:
emilia@docemilia.com
Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitus
1, Palvelujen yhteydessä
Love inc on tarjoaa palveluja nettisivuillaan. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään palvelujen myynnin, tuottamisen ja hallinnan sekä digitaalisten palvelujen käytön yhteydessä.
2. Markkinointi
Osaa kerätyistä yhteystiedoista hyödynnämme henkilön omalla suostumuksella markkinoinnissamme: sähköisissä suoramarkkinointiviesteissä sekä uutiskirjeissä.
Henkilöt antavat omalla suostumuksellaan henkilötietonsa käyttöön esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen verkkosivuiltamme tai jättämällä yhteydenottopyynnön lomakkeella yhtiön verkkosivuilla.
3. Rekrytointi
Lisäksi keräämme hakijoiden henkilötietoja rekrytointiprosessiemme yhteydessä vain sitä tarkoitusta varten.

Henkilötietojen kerääminen
Kerättävät tiedot:
– sähköpostiosoite
Henkilötietoja kerätään vain henkilöiltä itseltään, ei muista lähteistä.
Henkilötietoja voidaan kerätä esim. tapahtumissa sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa tai puhelinkeskusteluissa, joissa neuvotellaan tai sovitaan palvelusuhteen aloittamisesta tai kaupan toteutumisesta.
Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja ne tallennetaan Love incin omaan asiakastietorekisteriin. Rekisteriin pääsevät käsiksi ainoastaan Love incin henkilöstön edustajat, joiden työnkuvaan rekisterin ylläpitäminen ja käyttäminen oleellisesti kuuluu.
Tietojen jakaminen muiden yhtiöiden tai palveluntarjoajien kanssa
Love incin verkkosivuille on asennettu Google Analytics -työkalu, joka analysoi verkkosivukäyttäytymistä. Yksilöitävien IP-osoitteiden lisäksi työkaluun tallentuu anonyymiä, tilastotyyppistä tietoa kävijöistä. Nämä ovat esimerkiksi käyttäjän karkea maantieteellinen sijainti, päätelaitteen tyyppi, sivuilla vietetty aika sekä selatut sivut. Tämän tiedon teknisestä suojauksesta, tietoturvasta ja hyödyntämisestä vastaa Google käsittelijänä.
Kerättyjen henkilötietojen säilyttäminen ja muokkaaminen
Kerätyt yhteystiedot tallennetaan palvelimille, jotka sijaitsevat Eu alueella.
Halutessaan henkilöllä on mahdollisuus tarkistaa hänestä kerätyt yhteystiedot ja pyytää tietojen muokkaamista tai poistamista lähettämällä sähköposti yhteysosoitteeseen emilia@docemilia.com. Lisäksi lähettämissämme uutiskirjeissä ja muussa markkinointimateriaalissa on aina peruuttamismahdollisuus.
Kerättyjen ja tallennettujen henkilötietojen luovuttaminen
Kerättyjä henkilötietoja säilytetään salasanojen takana, ja niihin on pääsy ainoastaan henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä välttämättömien työtehtäviensä suorittamiseen.
Poikkeuksena ovat tilanteet, jossa tiedot tallentuvat kolmansien osapuolten tarjoamaan palveluun, jolloin kolmannen osapuolen henkilöstöllä on pääsy tietoihin tai kopio niistä palvelun toimittamiseksi. Love inc ei myy asiakas-, markkinointi- ja rekrytointirekisterissään olevia henkilötietoja ulkopuolisille.
Kerättyjen henkilötietojen poistaminen
Palveluja varten kerätyt yksityiskohtaiset asiakastiedot hävitetään viimeistään kymmenen vuotta palvelusuhteen jälkeen.
Henkilöllä on koska tahansa mahdollisuus pyytää omien tietojensa poistamista Love incin markkinointi- ja viestintärekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.
Tiedonsaanti- ja poisto-oikeus
Asiakkaalla tai potentiaalisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa, oikaista ja poistaa tietonsa. Toimitamme tiedot kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuukauden kuluttua henkilökohtaisesta pyynnöstä, siinä muodossa, kun ne ovat Love incin rekisterissä.